Υπερμετρωπία

Το υπερμετρωπίκο  μάτι έχει συνήθως μικρότερο μήκος από το εμμετρωπικό μάτι, δηλαδή από ένα μάτι που δεν χρειάζεται γυαλιά για να δει καλά . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ακτίνες που πέφτουν στο μάτι να μην συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή αλλά πιο πίσω. Συνήθως τα άτομα αυτά βλέπουν καλά μακριά (εάν η υπερμετρωπία δεν είναι πολύ υψηλή), ενώ αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως στην κοντινή όραση. Με την χρήση των γυαλιών ή των φακών επαφής δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ένα αντικείμενο να γίνει καλά ορατό και τόσο σε μακρινή όσο και σε κοντινή απόσταση

Διόρθωση της υπερμετρωπίας με LASER

Η διόρθωση της υπερμετρωπίας μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες τεχνικές μετά από λεπτομερής εξέταση του ατόμου:

LASIK
Femto LASIK
PRK
LASEK

Η διόρθωση της υπερμετρωπίας επιτυγχάνεται με μεγάλη ακρίβεια μέχρι και +4 dptt.

Η απόφαση για την τεχνική που θα εφαρμοστεί λαμβάνεται εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.